Profile

Mr. Elshan Namdar

Contact Details

Bio

حسابداری مدیریت

مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم توسط فردریک تیلور به عنوان یک رشته ارائه شد. روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها برای یافتن شیوه‌ی انجام هر کار را مدیریت علمی می‌نامند. این شیوه بر کسب اطلاعات دقیق و نتایج ناشی از تغییرات تمرکز ویژه دارد.

چنین مدیریتی نیازمند اطلاعات فراوان به همراه تجزیه و تحلیل آن بود؛ اطلاعاتی نظیر بهای تمام‌شده‌ی محصولات و خدمات، حجم تولیدی، هزینه‌ی اجزای دخیل در تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و هم‌چنین ظرفیت منابع مختلف از جمله ظرفیت تولیدی ماشین‌آلات. تمام این موارد در قالب خدمات حسابداری مدیریت انجام می‌شوند.

این جریان موجب افزایش نیازمندی به اطلاعاتی از این قبیل و افزون بر آن اطلاعات مالی شد. هم‌زمان با استفاده بیشتر مدیران از اطلاعات مالی، روش‌های هزینه‌یابی تولیدات، خدمات و فعالیت‌ها بهبود و توسعه یافت. این امر موجب شد که اطلاعات مفصل‌تر و فراوان‌تری از جنبه‌های مختلف مالی فعالیت‌ها حاصل شود. این‌گونه بود که حسابداری مدیریت نیز به عنوان یک رشته مجزا در اوایل قرن حاضر ایجاد شد.  همچنین در مورد موسسه حسابداری محاسبان تلاشگر خبره در سایت بیشتر اطلاعات کسب کنید.

حسابداری منابع انسانی

دید و نگرش نوین به منابع انسانی یکی از مباحث جدید مطروحه در دانش حسابداری است. این نگرش یکی از موثرترین عوامل مولد درآمد موسسات و نهادها به شمار می‌رود. این مبحث منابع انسانی را نیز مانند دارایی‌های مهم موسسات و نهادها در نظر می‌گیرد. حسابداری منابع انسانی امکان ارائه‌ی ارزش اقتصادی منابع انسانی در صورت‌های مالی را مطرح می‌کند.